آخرین اخبار : 

موسسه فرهنگی طلوع

باشگاه مخاطبان موسسه طلوع عضو می پذیرد

باشگاه مخاطبان طلوع عضو فعال می پذیرد به گزارش سایت موسسه طلوع باشگاه های متعددی جهت پیگیر هدف های گوناگونی تاسیس شده اند که افراد علاقه مند می توانند در هرکدام از آنان ثبت نام کنند. اهداف کلان شکل گیری باشگاه مخاطبین ...

موسسه طلوع

انقلاب اسلامی ماهیتی فرهنگی دارد و رشد و تعالی آن از رهگذر تعمیق معرفت دینی، ایمان روشن بینانه و بصیرت سیاسی و فرهنگی می گذرد. متاسفانه نهادهای رسمی متولی دانش و فرهنگ با مصائب نظری بسیاری دست به گریبان اند. ...