آخرین اخبار : 

صدای تو خوب است

جهان رمان، جهان تاریخ بیهقی + اختتامیه صدای تو خوب است

jahan roman
به گزارش آگه نیوز پنجمین نشست از جلسات «جهان رمان، جهان قصه های ایرانی» با هدف بررسی نسبت میان ادبیات کهن ایران‌ زمین و رمان و داستان مدرن در مجموعه شهرستان ادب برگزار شد. این جلسه با عنوان جهان رمان، جهان تاریخ ...