آخرین اخبار : 

مدافعان حرم

عطر عربی داستانی از مدافعان حرم منتشر شد

1_artadabi_k
به گزارش آگه نیوز کتاب عطر عربی به همت جمعی از نویسندگان با انتخاب و تصحیح فیروز زنوزی جلالی توسط شهرستان ادب منتشر شد. عطر عربی داستان زندگی مدافعان حرم در میدان های نبرد است که در فرصت مناسب به زندگی فردی ...