آخرین اخبار : 

نگاهی به داستان کوتاه ایران

نخستین جلسه نگاهی به داستان کوتاه ایران

001
به گزارش آگه نیوز نخستین جلسه از دوره آموزشی "نگاهی به داستان کوتاه ایران" برگزار شد. این دوره با تدریس مجید قیصری در محل موسسه شهرستان ادب برگزار میشود. در اولین جلسه از نگاهی به داستان کوتاه ایران داستان دوستی خاله خرسه ...