آخرین اخبار : 

کفش غیرملی

مستند های جدید خانه مستند

871172791
به گزارش آگه نیوز مستند های "باد" و "کفش غیر ملی" از خانه مستند انقلاب اسلامی منتشر شد. مستند "باد" به کارگردانی سیروس حصاری ماحصل چندین سال عکاسی و مستند سازی کارگردان این اثر در مناطق مختلف ایران است. وی در این مورد ...