آخرین اخبار : 

گریز از مرکز

گریز از مرکز از زلزله میگوید

photo_2017-06-22_17-17-38
به گزارش آگه نیوز مجموعه مستند گریز از مرکز در جدیدترین اثر خود به گزارش از زلزله کرمانشاه پرداخته است. گریز از مرکز سعی در رساندن صدای مردم به مسئولان داشته و در این راستا با سفر به روستاها و شهرهای ...

گریز از مرکز به کردستان رسید

photo_2017-06-22_17-17-38
به گزارش آگه نیوز قسمت چهارم مجموعه "گریز از مرکز" توسط سفیر فیلم منتشر شد. گریز از مرکز نام مجموعه ای است که توسط سفیر فیلم تهیه میشود و در سفر های مختلفی که از مرکز ایران یعنی پایتخت به سایر ...